Det blir en fjärde bok i Hälsa och Folkbildning.

Mitt eget bidrag är denna gång en skönlitterär text kring växter och femininitet.