Jag måste ta en paus i mitt cirkus-tränande. Ska dansa en termin, och ta några sånglektioner, med mera.

Känner att det sociala engagemanget tar för mycket energi, då det hela tiden är nya ledare och problematik som förs vidare, eftersom kommunikationen brister.

Måste hitta andra sätt att kommunicera på, kroppskännedom och röst, fundera på det här med publik och samarbeten och gränssättning.

Mina barn är för värdefulla, och även min egen hälsa, för att jag ska utsätta oss för säkerhetsrisker.

På fredag, den 27/5-17, släpps den fjärde boken i serien om helhetsmedicin. “Hälsa och Folkbildning.”

Den fjärde boken kom till i efterhand till det som först var en triologi.
Jag har tagit en lite annan vinkel där i och med att mitt bidrag är skönlitterärt.

Detta är ett infoblad som jag lämnat till bibliotek:

Jag medverkar i hela bokserien Hälsa och Folkbildning,
som är en bred beskrivning av hälsofrämjande insatser utanför den
skolmedicinska vården.

Serien består
av fyra delar, varav fjärde delen just kommit från tryckeriet.

Mina bidrag är
följande:
Bok 1 – en problematisering av psykvården, som den ser ut idag. Perspektiv på
konst.
Bok 2: tankar kring genus och könsroller inom vårdapparaten. Anledningar till
psykisk ohälsa.
Bok 3 – om nycirkus, och funktionsskillnad, särskilt dövhet. Att skapa en
inkluderande miljö.
Bok 4: Växter, andlighet och det feminina. En skönlitterär text. Om att hitta
sin plats. Kvinnoroller.

Här kommer en kort presentation av mig, och smakprov
ur böckerna:

Omständigheterna
har gjort att jag skriver om sociala frågor. Jag arbetade med Mänskliga
Rättighetsfrågor redan under tonårstiden, men mitt fokus har delvis förändrats
idag och blivit djupare. I och med de erfarenheter jag har nu.

Som ung vuxen
upptäckte jag att inte omvärlden hade samma intresse för MR som jag. Idag går
vissa teman på högvarv: etnicitet och ursprung, och folk som flyr undan
förtryck.

Det som jag
fortfarande saknar, är en helhetsbild, där man kopplar ihop olika
integritetsfrågor och rättighetsfrågor på ett socialt och ett hälsomässigt
plan. Det känns lite som att tvingas leva om hela tonårsperioden medialt.

Idag har jag
dessutom tagit mig an ytterligare några sociala teman: det handlar om HBTQ, och
det handlar om funktionsskillnader; och då speciellt dövhet. Detta har sitt
ursprung i att jag lever personligen med både HBTQ och dövhet inom familjen.
Det kokar ner till att man får vara den man är i ett samhälle där man anses
normbrytande.

Jag har
studerat Qigong-terapi och Örtmedicin, plus journalistik. Jag älskar kultur och
skapande i alla dess former, och vill ur ett socialt perspektiv och ett
hälsoperspektiv, foga samman kultur, miljö, konst och hälsa. Jag har också
vaknat upp till att förstå att jag måste kalla mig feminist, på grund av hur vi
strukturerat samhället. Framför allt om jag ska lyckas förstå mig på dagens
utmaningar och förändringsprocesser.

Ur Bok 1

“Sanningsbegreppet
sätts i gungning

Syftet med
utställningen är att synliggöra en sluten värld och att ifrågasätta
offerrollen. Dessutom att ställa frågan vem som äger rätten att definiera sanningen.
På samma sätt som liknande forskning, som ligger i ytterkanten, menar Anna
Odell – plöjer upp nya fåror, är konsten en samhällsspegel. Lagen är något som
kontinuerligt omvärderas.
Ett annat perspektiv som läggs fram i en diskussion på temat, är att man hävdar
en kvinnas eller en persons galenskap för att kunna förkasta konsten hon
skapar. Om konsten är ett indirekt angrepp mot patriarkatet, så kan man inte
förkasta konsten annat än om man menar att konstnären är galen”.

Ur Bok 2:

“Personligen
ser jag HBTQ-rörelsen som del av den feministiska lösningen på hur normer som
skapar strukturell ohälsa ska kunna synas och omvärderas. Pojkar behöver också
stöd, något som feminismen ofta missar. Genusroller och upplevelser av makt
hänger inte alltid ihop med det biologiska könet, exempelvis har homosexuella
män brutit tabut om att män alltid känner sig förfördelade av samhället.
Queerperspektivet gör att maktstrukturerna automatiskt justeras; det finns
exempelvis inga sidor av stängslet för en androgyn transperson.”

Ur Bok 3:

“I ett häfte som heter För Modiga,
som jag plockade upp i Cirkus Cirkörs träningslokal i Alby, säger Tilde
Björfors
, grundare av Cirkus Cirkör och professor i nycirkuspedagogik:

‘I samhället tycker jag ofta att man fokuserar på effekterna av ett
funktionshinder. Man försöker ‘rätta till’ det, göra den funktionshindrade så
normal som möjligt. Men ska funktionshindrade försöka bli så normala som
möjligt? Ska man eftersträva att anpassa sig så långt det går för att passa in
bättre? I cirkusen har man en annan syn på normalitet. Här har man alltid velat
ifrågasätta normer och normalitet. Cirkusen vill lyfta fram det unika och
speciella med varje person i stället för att gå mot mitten. Här har alla rätt
att vara så unika de vill vara. Och när funktionshindrade tränar cirkus innebär
det att vi lyfter fram det unika hos dem i stället för att försöka ändra på
det.”‘

Ur Bok 4:

“Jag kramar en björk med vit skir näver som
hänger i små fjun från barken, den har gröna bladskott som blänker i
eftermiddagssolen.

Höger hand smeker längs björkens sida,
medan kinden vilar mot den varma stammen. Det jag känner är att trädet bär på
vishet. ‘En gammal klok och empatisk dam’, muttrar jag för mig själv,
och ser framför mig de tre nornorna som styr över liv och död i nordisk
mytologi. De kardar ull, spinner och väver. De skapar dåtid, nutid och framtid
med sina magiska fingrar.

Trädets magiska kraft är något djupt rotat i mig, det här fick jag lära mig
när jag var ung – att lita på träd och växter, att de alltid är sanna. Trädens
energi går att hinna med i, eftersom de i allmänhet blir mycket äldre än
människan, och uppfattas som stadigare, långsammare, tydligare. Ett annat
faktum är förstås att de står där de står, hela livet. Många blir nedhuggna, på
samma sätt som man föder upp djur som slaktas, så odlas träd för människans
skull: man tillverkar möbler och papper.”

Sist, men inte minst, vill jag dela med mig av reportaget som jag gjorde för Hörselskadades Förening i Stockholm:


Och så vill jag visa lite bilder från utställningen jag hade i Alvik i våras.

“Jag hittades – Av ett Annat Mig, om att växa in i sitt eget trassel, och om kreativitetens gåva”

Denna bildutställning, med konst av mig,
är en gren på mitt projekt kring hälsa och kreativitet.

Det handlar framför allt om sagor och verkligheter.”

Dem hittar du Här.