Så här blev förresten sista delen i Whildeanska Årstiderna: