Jag är medlem i KLUMP, vilket innebär att jag har en kontorsplats i Alby (mittemot Cirkör), och ingår i ett kreativt kluster, med andra företagare.

Vi har nyligen fått varsin liten presentation (svenska), vilket känns väldigt kul::

Här hittar du mer om vad KLUMP och Subtopia är (engelska).